Privatumo politika

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika), apžvelgia kaip tvarkomi bei saugomi Jūsų asmens duomenys, kokios duomenų subjektų teisės įgyvendinamos.
  1.2. Jūsų duomenų valdytojas yra Ūkininkas Ignas Jackevičius (Ūkio kodas 1239288), Jaunimo g. 1, Lukonys, Kupiškio r. sav., LT-40137, duomenys kaupiami ir tvarkomi Juridinių asmenų registre (toliau – Įmonė arba mes).
  1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  1.4. Duomenys tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.
  1.5. Privatumo politika taikoma kai lankotės el. parduotuvėje https://broliumedus.lt/  (toliau – El. parduotuvė) ir skaitote joje pateiktą informaciją.
  1.6. Jei lankotės El. parduotuvėje, susisiekiate su mumis rūpimais klausimais, mes laikome, kad Jūs susipažinote su Privatumo politikos sąlygomis. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis El. parduotuve ar kreiptis į mus dėl mūsų paslaugų pasiūlymų.
  1.7. Ši Privatumo politika gali būti keičiama, tad prašome reguliariai peržiūrėti ją.
 2. DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
  2.1. Jūsų Asmens duomenis gauname Jums naudojantis El. parduotuve, mūsų paslaugomis.
  2.2. Renkame tik tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi tinkamam paslaugų teikimui.
  2.2.1. Pirkimo El. parduotuvėje, prekių pristatymo tikslu tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, el. paštas, tel. nr., adresas, mokėjimo duomenys;
  2.2.2. El. parduotuvės tobulinimo ir kokybės užtikrinimo tikslais tvarkomi šie Asmens duomenys: IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys, naudojama naršyklė, naudojimosi El. parduotuve istorija;
  2.2.3. Konsultavimo dėl prekių ir paslaugų tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, tel. nr., el. paštas, klausimo / atsakymo turinys, pirkimo istorija.
  2.3. Duomenys saugomi El. parduotuvės naudojimosi laikotarpiu ir 3 metus po prekių pardavimo.
  2.4. Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai šie tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
  2.5. Tam tikrais atvejais Jūsų pateiktais kontaktais galime siųsti su prekių užsakymu susijusią informaciją. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi rinkodaros žinutėmis.
  2.6. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis užtikriname visas reikalingas technines ir organizacines priemones, laikomės saugumo reikalavimų, neteikiame jų tretiesiems asmenims, laikomės visų BDAR numatytų principų, kitų teisės aktų reikalavimų.
  2.7. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti mūsų partneriams ar paslaugų teikėjams, kurie užtikrina tinkamą mūsų Įmonės funkcionavimą. Tokiu tikslu Jūsų duomenys gali būti perduoti mūsų partneriams (duomenų tvarkytojams), tokiems kaip buhalterijos įmonės, IT kompanijos, El. parduotuvės svetainės palaikymo partneriai, finansų, mokėjimo įstaigos, kurjeriai.
 3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  3.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias teises:
  3.1.1. Būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  3.1.2. Susipažinti su tuo kaip tvarkomi Jūsų Asmens duomenys (teisė susipažinti);
  3.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  3.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė „būti pamirštam“);
  3.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  3.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
  3.1.7. Teisę nesutikti kad būtų tvarkomi Asmens duomenys. Jums pasinaudojus šia teise Asmens duomenis toliau galime tvarkyti tik esant svarbioms priežastims, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  3.1.8. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis bet kuriuo metu, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.
  3.1.9. Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  3.2. Bet kokį prašymą, susijusį su Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu labas@broliumedus.lt. Į šį prašymą atsakysime per 1 mėnesį nuo jo pateikimo, nebent reikėtų papildomų duomenų pateikiant atsakymą, tuomet jį pateiksime per 2 mėnesius.
  3.3. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes galime saugoti informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus.
 4. SLAPUKAI
  4.1. Slapukai – tai nedidelis tekstinis failas, saugantis informaciją (dažnai sudarytą tik iš skaičių ir raidžių sekos, identifikuojančios įrenginį, tačiau gali turėti ir kitos informacijos), kuri naudojama įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, mobiliojo telefono ar kt.) naršyklėje (pvz., „Google Chrome“, „Microdoft Edge“, „Firefox“, „Mozilla“, „Opera“ ir kt.) pagal jos nustatymus ir išsaugoma įrenginio kietajame diske. Privatumo politikoje terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.
  4.2. Slapukus naudojame informacijos srautų ir vartotojų elgesio analizei, siekdami užtikrinti tinkamą El. parduotuvės veikimą, Jūsų pasirinktų nustatymų įsiminimą.
  4.3. Interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:
 5. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
  5.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų ar norėtumėte pateikti skundą, prašome kreiptis: el. paštu labas@broliumedus.lt.
  5.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  6.1. Privatumo politika yra reguliariai peržiūrima ir gali būti keičiama. Apie jos pakeitimus pranešime El. parduotuvėje paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką.
  6.2. Jei pasikeitus Privatumo politikai Jūs toliau naudojatės El. parduotuve, laikome, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

PERŽIŪRĖTA: 2024-02-10